Kedves látogató !
Amennyiben úgy gondolja, hogy támogatásra érdemesnek
tartja a szervezet tevékenységét, akkor kérjük segítsen minket adója 2 % -val.
Köszönjük !
Dobrý Pastier Pribeník, n.o.
Staničná 126, 076 51 Pribeník
právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca vseobecne prospesné sluzby
IČO: 35581051

Vyhlásenie pre zamestnancov - EDITOVATEźNÉ PDF
Potvrdenie o zaplatení dane - EDITOVATEźNÉ PDF