jún 2012
- Bohoslužba pri príležitosti ukončenia školského roka v ref. kostole v Pribeníku

jún 2012
- Navštívili sme košickú ZOO

máj 2012
- Videli sme vystúpenie putujúceho Budapeštianskeho cirkusu v Kráľovskom Chlmci

2011
- Prevzatie vianočných darčekov

december 2011
- Prípravy na Vianoce

december 2011
- Navštívil nás Mikuláš

december 2011
- Krstiny

december 2011
- Predvianočná potravinová zbierka Ref.zboru z Veľkej Idy

december 2011
- Vianoce v dome Dobrého Pastiera

september 2011
- Potravinová zbierka Zväzu ref.žien z Jabloňova nad Turňou a Hrhova

september 2011
- Podkarpatský expres 2011 /urobili aj fin. zbierku/

12.decembra 2010
- Otvorenie a vysviacka domu Dobrého Pastiera v Pribeníku

4. september 2010
- Tretie stretnutie maďarských motorkárov na podporu detského domova

5-6 september 2009
- Druhé stretnutie maďarských motorkárov na podporu detského domova

5. júl 2009
- Priateľská návšteva z Paksu

4-5 september 2008
- Prvý motozraz na podporu detského domova

26. otóber 2008
- Koncert symfonického orchestra zo Szolnoku

2006
- Podpora Slovenského reformovaného kresťanského zväzu žien

3. september 2005
- Futbalové stretnutie, na ktorom výber maďarský hercov, Medzibodrožské MKP a výber duchovných hralo zápasy na našu podporu.

2005
- Reformované kresťanské študijné centrum organizovalo benefičný ples na podporu destského domova.

2005
- Benefičný ples vo veľkej Ide.

2005
- Podpora a priateľstvo reformovanej cirkvi z Pittsburghu, USA

11-12. august 2005
- koncert symfonického orchestra LAVOTTA v Ladmovciach a v Divadle Kálmána Latabára v Sátoraljaújhelyi.

26. november 2004
- Benefičný ples Reformovaného spolku žien na podporu detského domova.

17. október 2004
- Dar reformovaného spolu žien v Maďarsku, ktorý odovzdala v košiciach Dr. Pásztor Jánosné, predseda zväzu.